“Goranski planinarski put (GPP)”, Zlatko Svetličić