Konferencija “Gorski kotar u fokusu”, Mrkopalj, 26.4.2019.