GORANSKI PANELI O DJECI: DJECA U FOKUSU, 12.11.2019., Dom kulture, Mrkopalj